Choosing death the improbable history of death metal & grindcore

Choosing death the improbable history of death metal & grindcore av Albert Mudrian.

En bok som handlar om begynnelsen av det som kom att bli Death Metal och Grindore genrerna. Från de tidiga punk och Thrashmetal banden till Napalm Death och  Earache i england. Även historian om utvecklingen på andra sidan atlanten. Från tidiga hardcoreband som Siege till Repulson, Possessed  och Terrorizer. Sedan vidare med floridadödsen band som Death, Obituary och Morbid Angel. New york banden nämns en del likväl som en del betydelsefulla band från övriga delar av världen. Carnage, Nihilist, Entombed, Dismember, At the Gates, Grave och Unleashed får några sidor de med. Men  man kan nog tycka att Mudrian har koncentrerat sig lite väl mycket på england, Napalm Death, Carcass och Earache.

 
Boken är mycket lättläst och bjuder på en del skratt. Innehåller dessutom många tidiga ovanliga och talande foton. Boken påminner  till viss del om Daniel Ekeroths bok Swedish Death Metal, men den är inte alls lika subjektiv. Om än kanske inte heller lika underhållande. Innehåller även en del om splittringen mellan Death och Black Metal. Samt en del om varför vissa band försvann medans andra behöll sin storhet. En del intressant fakta om skivbolagens syn på genren vid den här tiden. Varför de satsade som de gjorde och hur det sedan gick. Fram till idag och vilka nya akter som har imponerat Mudrian de senaste åren. Innehåller massor av citat från intervjuer med ledande figurer bland musiker, skivbolagsfolk och producenter.

Rekommenderas till de som vill ha lite mera kött på benen om Death Metal och Grindcore genrernas tidiga historia.

Av Albert Mudrian med förord av John Peel

285 sidor

Utgiven av Feral house 2004

Choosing death the improbable history of Death Metal & Grindcore by Albert Mudrian

A book about the beginning of what became the Death Metal and Grindore genres. From the early punk and thrash metal bands to Napalm Death and Earache in england. Likewise also the history of developments across the Atlantic. From early hardcore bands like Siege to Repulson, Possessed and Terrorizer. Then proceeding with florida death metal bands like Death, Obituary and Morbid Angel. The New York bands are mentioned as well as some important bands from other parts of the world. Carnage, Nihilist, Entombed, Dismember, At the Gates, Grave and Unleashed gets a few pages. But you´d probably say Mudrian has concentrated a little too much on England, Napalm Death, Carcass and Earache.


The book is very easy to read and offers a few laughs. Also it contains many early and unusual photographs. The book reminds to some extent of Daniel Ekeroths book Swedish Death Metal, but it is not nearly as biased. Though perhaps not as entertaining. Also a part of the split between Death and Black Metal is featured. And a part of why some bands disappeared while others retained their positions. Some interesting facts about the record companies’ approach to the genre at this time. Why they acted like they did and how it then went. Through the years up until today, and some new acts that have impressed Mudrian in recent years. Contains lots of quotes from interviews with leading figures including musicians, record company people and producers.

Recommended for those who want a little more meat on the bones of the Death Metal and Grindcore genres early history.

By Albert Mudrian with a foreword by John Peel

285 pages

Published by Feral House 2004

Lyssnar på   Listening to: Death Spiritual Healing

Advertisements
This entry was posted in Books, Music and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s