Food, inc

 

Food, inc

Se den vad ni än gör se den innan ni äter nästa måltid.
En skakande och upprörande film om hur vår livsmedelsindustri
har gått från att vara till för våra behov mot att tjäna
endast ett syfte. Att lägga under sig marknaden och profitera
på våra basbehov.

Food, inc går igenom hur köttindustrin har förändrats de
senaste 50 åren. Från att ha varit mestadels småskaligt till
dagens enorma produktionscentraler. Där djuren genmodifieras
till groteska proportioner, kycklingar som inte kan bära upp
sin egen kroppsvikt och dessutom föds upp helt utan solljus
och med kor som knappt kan gå, till problemen med genmodifiering
och patentering av grödor. Filmen visar även vad Monsanto har
för metoder för att få bukt med lantbrukare som inte köper
deras produkter och några konsekvenser det har fått i stora
delar av världen.


Här visas hur storföretagen utnyttjar både sina konsumenter
och sina arbetare såväl som de jordbrukare vilka är med i
koncernerna. Hur dessa blir skuldsatta medans maten blir allt
sämre och sämre. Fylls med gifter av alla de slag vilket redan
har fått ödesdigra konsekvenser.

Food, inc skildrar företag som Monsanto, Tyson, Smithfield och
Perdue och man fokuserar mycket på att det inte är miljomässigt
hållbart i längden. Filmen utgår ifrån USA men situationen är
global. (Någon som minns galna kosjukan?)

Till sist slås ett slag för ekologiskt jordbruk och djurhållning
och några scener om vad vi konsumenter kan göra.

En film som borde visas i skolor. Alla borde se den här dokumentären!
Food, inc av Robert Kenner och Elise Pearlstein

http://www.foodincmovie.com/

Food, inc

See it whatever you do, before you eat your next meal.
A terrifying and shaking film about how our food industry has
gone from serving our needs towards one purpose. To control the
market and make profit on our basic needs.

Food, inc shows how much the meat industry has changed over the
last 50 years. From yesterdays generally small scale to todays
enormous production facilities. Where the animals are genetically
modified to grotesque proportions, chickens that can’t even support
their own bodyweight and are grown entirely without sunlight, to
cows that are barely able to walk, to the problems with genetic
modification and patenting of crops. The film also shows the methods
that Monsanto uses on farmers who don’t buy Monsanto’s products
And some consequences this has had in large parts of the world.


Here is shown how these giant corporations are exploiting both their
consumers and their workers as well as the farmers who are part
of these corporate groups. How the farmers are indebted while
the quality of the food gets worse and worse. Stuffed with toxins
of all sorts which has already had fatal consequences.

Food, inc showcases company’s like Monsanto, Tyson, Smithfield and
Perdue and is focusing on the fact that in the long run this is not
environmentally sustainable. The film is made from a US point of
view. But the situation is global. (Remember mad cow disease anyone?)

Finally strikes a blow for ecologic agriculture and farming and
some scenes on what we consumers can do.

This film ought to be shown in schools. Everybody should see this
documentary!

Food, inc by Robert Kenner and Elise Pearlstein

 http://www.foodincmovie.com/

Lyssnar på  Listening to: Carcass Keep on rotting in the free world


 

Advertisements
This entry was posted in Documentary, Movies and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Food, inc

 1. Salt says:

  Då egen odling av frukt och grönt varit förbjudet i delar av USA under en längre tid har jag funderat på när förbud kring egen odling skall komma till europa och lilla sverige. Nu verkar det vara på gång.

  För mer information;
  http://www.bytafroer.se/

  Runåbergs fröer skriver också litet om detta.
  http://www.runabergsfroer.se/html/2010-10-30-bevara-mangfalden.htm

  Fortsatta studier:
  http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/remisserochyttranden/remisser.4.2d224fd51239d5ffbf7800032690.html

  Varför så tyst i media?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s