Ojordbruket/Subsidies for not rearing pigs?

Arbeta mindre, tjäna mera pengar!

Ojordbruket visar vägen till välstånd för alla!

Kära jordbruksminister!

Mina vänner Daryl och Janica borta i Jonestown i Oklahoma fick häromdagen en check på 1000 dollar från jordbruksdepartementet för att de inte föder upp svin. Så nu vill jag också gå in i icke svin-uppfödningsbranschen nästa år.

Vad jag vill veta är vad ni anser vara det bästa slaget av jordbruk att inte föda upp svin på och den bästa rasen av svin att inte föda upp.

Jag vill nämligen vara säker på att jag, när jag börjar med den här verksamheten, håller mig helt till jordbruksdepartementets rekommendationer. Jag skulle föredra att inte föda upp Razor-svin, men om det inte är någon bra ras, så kan jag tänka mig att inte föda upp Yorkshire- eller Durocs-svin.

Så vitt jag förstår, blir det svåraste i det här projektet att föra exakt bok över hur många svin jag inte föder upp. Om jag får 1000 dollar för att inte föda upp 50 svin, får jag då 2000 dollar för att inte föda upp 100 svin? Jag avser bedriva verksamheten i liten skala först, så jag tänkte hålla mig till 4000 ouppfödda svin, vilket ger mig en inkomst på 80 000 dollar första året. Då kan jag köpa mig ett flygplan.

Så till nästa fråga. De här svinen som jag inte kommer att föda upp, kommer inte att äta 40 000 hl maj. Jag har förstått att ni också betalar jordbrukare för att inte odla majs och vete. Kan jag komma i åtnjutande av bidrag för att jag inte odlar majs och vete för att inte utfodra de 4000 svinen jag inte kommer att föda upp? Jag vill sätta igång med ouppfödningen så snart som möjligt, eftersom det just nu verkar vara en bra tid på året att inte föda upp svin och inte odla majs.

Jag har också mina funderingar på icke-mjölkkobranschen, så var snäll och skicka mig information om den också.

Med tanke på de omständigheter jag redogjort för ovan, föreställer jag mig att staten kommer att anse mig som arbetslös. Därför avser jag anmäla mig som sådan, så att jag även kan få ut arbetslöshetsunderstöd och matkuponger.

Ni kan vara säker på min röst i de kommande valen.

Er förbundne

Duster Benton 

Sarkastiskt brev som cirkulerat i diverse sammanhang. Skrivet för att uppmärksamma den galna jordbrukspolitik som bedrivs i EU och USA. Här är två olika versioner.

 

Subsidies for not rearing pigs?

His neighbor has just received £3,000 from the UK’s Rural Payments Agency for not rearing pigs, and he wants to know how he might do the same. In a sarcastic letter to David Miliband, the Environment Secretary, Nigel Johnson-Hill asks: “What is the best kind of farm not to rear pigs on, and which is the best breed of pigs not to rear? I want to be sure I approach this endeavour in keeping with all government policies, as dictated by the EU under the Common Agricultural Policy.” Mr. Johnson-Hill is a former farmer, and current chairman of Bedlam Asset Management, according to the Times of London.

Rt Hon David Miliband MP
Secretary of State,
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA),
Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR

16 May 2007

Dear Secretary of State,

My friend, who is in farming at the moment, recently received a cheque for £3,000 from the Rural Payments Agency for not rearing pigs. I would now like to join the “not rearing pigs” business.

In your opinion, what is the best kind of farm not to rear pigs on, and which is the best breed of pigs not to rear? I want to be sure I approach this endeavour in keeping with all government policies, as dictated by the EU under the Common Agricultural Policy.

I would prefer not to rear bacon pigs, but if this is not the type you want not rearing, I will just as gladly not rear porkers. Are there any advantages in not rearing rare breeds such as Saddlebacks or Gloucester Old Spots, or are there too many people already not rearing these?

As I see it, the hardest part of this programme will be keeping an accurate record of how many pigs I haven’t reared. Are there any Government or Local Authority courses on this?

My friend is very satisfied with this business. He has been rearing pigs for forty years or so, and the best he ever made on them was £1,422 in 1968. That is – until this year, when he received a cheque for not rearing any.

If I get £3,000 for not rearing 50 pigs, will I get £6,000 for not rearing 100?

I plan to operate on a small scale at first, holding myself down to about 4,000 pigs not raised, which will mean about £240,000 for the first year. As I become more expert in not rearing pigs, I plan to be more ambitious, perhaps increasing to, say, 40,000 pigs not reared in my second year, for which I should expect about £2.4 million from your department. Incidentally, I wonder if I would be eligible to receive tradable carbon credits for all these pigs not producing harmful and polluting methane gases?

Another point: These pigs that I plan not to rear will not eat 2,000 tonnes of cereals. I understand that you also pay farmers for not growing crops. Will I qualify for payments for not growing cereals to not feed the pigs I don’t rear?

I am also considering the “not milking cows” business, so please send any information you have on that too. Please could you also include the current Defra advice on set aside fields? Can this be done on an e-commerce basis with virtual fields (of which I seem to have several thousand hectares)?

In view of the above you will realise that I will be totally unemployed, and will therefore qualify for unemployment benefits.

I shall of course be voting for your party at the next general election.

Yours faithfully,

Nigel Johnson-Hill

Sarcastic letter circulated in various medias. Written to put focus on the mad agricultural politics in the EU and the USA. Here is two different versions.

 

Lyssnar på Listening to: Master The final skull

Advertisements
This entry was posted in Humour/Sarcasm, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s