Angående WikiLeaks Regarding WikiLeaks

Har inte lagt så mycket intresse i vad WikiLeaks är och har publicerat. Men det har hela tiden verkat fullständigt bedrägligt med påståendena om våldtäkt som förts fram mot Julian Assange. Det hela liknar diskreditering av klassiskt snitt, vilket är en typisk metod för underrättelsetjänster när de för omväxlings skull inte mördar personer som misshagar dem. Denna metod är vanligast då en person inte är tillräckligt farlig men är alldeles för känd. Åtminstone för stunden. Där ett mord skulle kunna leda till en form av martyrskap vilket skulle ha en alltför positiv inverkan för personens status som mullvad eller avslöjare av undanhållen information. Nej då är en svartmålningskampanj bättre. En där offrets trovärdighet ifrågasätts eller kanske omintetgörs.
Blir man bespottad och motarbetad: då kan man vara rätt säker på att man gör något bra.
Blir man uppmuntrad och obehindrad: kan man vara säker på att man inte utgör något hot.
Kanske något för den så kallade radikala vänstern att fundera över.
Om de dokument som WikiLeaks presenterat och påstår sig förfoga över är korrekta så anser jag det bara vara bra att det kommer ut i offentligheten.
Titta på det här klippet!


Glenn Beck är förmodligen höger och kristen. Jag håller kanske inte med om vad han säger men klippet är sevärt.
”Sex by surprise” ska nog vara sexuellt utnyttjande.
http://vaken.se/ För mer information.

Haven´t put too much interest into what WikiLeaks is and what they have published. But all the time it has appeared to me that the rape charges put forth against Julian Assange have been quite preposterous. The whole thing looks more like a classical case of discrediting. Which is a most typical method used by secret service agencies that they for every once in a while use instead of murdering the subjects that happens to displease them. This method is most commonly used when a person isn´t dangerous enough but far too famous. At least for the time being. Where a murder could lead to martyrdom for the subject who would have an all too positive impact on that persons status as a mole or whistleblower. Well in this case a discrediting campaign works much better. One where the victim’s credibility is questioned or maybe even obliterated.
If you get spat upon and thwarted: then you can be pretty sure that you do something good.
If you are encouraged and unrestricted: you can be sure that you pose no threat.
Perhaps something for the so-called radical left to ponder.
If the documents that WikiLeaks have presented and claims to have, are correct, then I think it is only good that it is exposed and comes out in public.
Watch this clip!

Glenn Beck is probably a rightwing Christian. I may not agree with him but the clip is worth seeing.
“Sex by surprise” is probably a mistranslation of sexual exploitation. Kinda hard to translate but it’s not rape.
http://vaken.se/ For more information.

Lyssnar på Listening to: Godphobia SHCSW Second Hand Cock Sucking Whore  Couldnt think of any song title  more fitting for Anna Ardin.

Advertisements
This entry was posted in Politics, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s