En reflektion A reflection

En reflektion: häromdagen följde jag med en vän och köpte mat till hans husdjur, en orm. Han talade om för mig att det inte längre är tillåtet att mata reptiler med levande gnagare. Varför vet jag inte. Men det intressanta var att han var så oroad för sin orms hälsa och de eventuella tester gnagarna utsatts för . Han talade om för mig att i det senaste paketet frystorkade möss han köpte hade mössen näsblod. Han var oroad över huruvida mössen hade fått sin ögon sprayade med kosmetika och huruvida maten innehöll gifter.

Vad som förvånade mig mest var inte det att han brydde sig om sin orm och tillståndet hos de gnagare han matade sin orm med och huruvida de hade blivit utsatta för kosmetiska eller medicinska tester och om maten är säker för ormen att äta. Det som fascinerade mig var det faktum att han verkade helt omedveten om hur våra boskapsdjur blir behandlade och att han aldrig funderat över hur den mat han själv äter har blivit uppfödd. Faktum är att den mat vi äter idag inehåller allt mindre och mindre näring och allt mer och mer gifter.

A reflection: the other day i went with a friend of mine to buy food for his pet snake. He told me it is no longer allowed to feed and grow living rats and mice as fodder for reptillians. Why: i do not know, but the interesting thing was that he was so worried about the health of his snake and what possible kind of testing the rodents had been subjected to. He told me that the last pack of freeze dried mice he bought all had bleeds from their noses. He was worried about wheather they had had their eyes sprayed with cosmetics and if the food contained toxins.

What surprises me the most is not the fact that my friend cares about his snake and the condition under which the mice and rats he feeds his snake has been cultivated. Weather they have been subjected to medical or cosmetical testing and if the food is safe for the snake to eat. What fascinated me was the fact that he seems so unaware of how our domestic farm animals are treated that he has never thought about wheather the food he feeds himself really is safe to eat and the condition under which the farm animals have been bread. The simple fact is that the food we eat today contains less and less nutrients and more and more toxins.

Advertisements
This entry was posted in Reflections and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s