Tag Archives: List of Latin digraphs

Charles Berlitz and William Moore: The Philadelphia Experiment

Charles Berlitz och William Moore: The Philadelphia Experiment Den sanna historien bakom Project Invisibility Jag vet inte hur många av er läsare som känner till Philadelphia Experimentet? Här är en bok som är skriven för att klargöra frågan om det … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fahrenheit 666

Fahrenheit 666 Funderade ett bra tag över namnet/adressen på bloggen. Kanske mest av allt att den skulle vara begriplig på flera språk. Ser ingen anledning begränsa mig till endast 9 miljoner eventuella läsare i ett avlägset hörn av europa. Givetvis härrör det från Ray Bradburys roman Fahrenheit 451. Som behandlar bokbränning i ett kontrollsamhälle och en man som gör uppror emot det när han inser situationens allvar. Men också en liten reflektion över den egendomliga sammanträffande att det streckodsystemet som används på varor har förutom den 13 siffriga koden även tre kontrollstreck som motsvarar värdet sex i den egentliga 13 siffriga koden. Men … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment